ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลสระขด "สระขุดพัฒนา  ชาวประชามีสุข"

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
คู่มือการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
งานนโยบายและแผน
กฏหมายและระเบียบ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย


  หน้าแรก     Oประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
Oประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Oประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
     ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖เปิดอ่าน
     ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖เปิดอ่าน
     ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านดงสำราญ หมูู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระขุด ภาคเรียนที่๑ ครั้งที่๑ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๖ จำนวน ๓๒ วัน (ระหว่างวันที่ ๑๖ พ.ค.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล.และระบบรายน้ำ บ้านดงสำราญ หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖เปิดอ่าน
     ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านตั้งใจ-บ้านสำโรง สร.ถ.-๐๐๙ โดยวิโเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างถนนดิน บ้านสระขุด(คลองดาดคอนกรีต-นานายสวน)หมู่ที่ ๑ ตำบลสระขุด (จ่ายขาดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง)เปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำ บ้านสระขุด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างถนน บ้านอ้อ หมู่ที่ ๒(ทางหลวง ๒๐๘๑-โนนติ้ว)(จ่ายขาดสะสม)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างถนน บ้านอ้อ หมู่ที่ ๒(ทางหลวง ๒๐๘๑-โนนติ้ว)(จ่ายขาดสะสม)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างถนน บ้านสายสนอง หมู่ที่ ๕(จ่ายขาด)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการเผยแพร่ผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงหารปรับปรุงก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๒เปิดอ่าน
     ประกาศ การประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านดงสำราญ หมู่ ๑๑เปิดอ่าน
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงก่อนสร้างถนนดิน บ้านสายสนองหมู่่ที่ ๕เปิดอ่าน
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงก่อนสร้างถนนดิน บ้านอ้อ หมู่่ที่ ๒ (สวนนายบุญหนา-นานายประสงค์)เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด
นายวินัย พรหมสุรินทร์
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 1516 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 15 เมษายน 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 3.233.242.67
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,974,725

ช่องทางการติดต่อ
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
แบบสำรวจการใช้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
บริการประชาชน
เว็บไซต์บริการ
เรื่องทั่วไป
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
223 หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
Tel : 080-2103927   Fax : -
Email : sakot_surin@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.