ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลสระขด "สระขุดพัฒนา  ชาวประชามีสุข"

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
คู่มือการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
งานนโยบายและแผน
กฏหมายและระเบียบ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย


  หน้าแรก     กองช่าง 

กองช่าง
กองช่าง  


นายชัยชนะ โลไธสง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 0837299760


สิบเอกศักดิ์นิพนธ์ ลุนาบุตร
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 0845039818


ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา


ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


นายทนงศักดิ์ งามดี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 0610575646


นายคณัสนันท์ ศาลาดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 0881233721


นายธีระวัฒน์ โพธิละเดา
พนักงานสูบน้ำ
โทรศัพท์ : 0859273906


นายเกษมสันต์ ภู่สวัสดิ์
พนักงานสูบน้ำ
โทรศัพท์ : 0638950349


พนักงานสูบน้ำ
พนักงานสูบ(ตำแหน่งว่าง)


นายสังวาล ภาสนิท
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทรศัพท์ : 0902361395


นายนัด มั่นคง
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทรศัพท์ : 0801932119


นายประสิทธิ์ ทองก้อน
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทรศัพท์ : 080-1922041


นางสาววราภัทร ใยโพธิ์
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0854595449


นางสาวอนุสรา กงพะลี
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 092583869


นายทศพล ศิลป์ศิริวานิชย์
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0862244248


ประสาน สุริระวิมาศ
พนักงานตกแต่งสวน


นางสาวพัชรกานต์ มามิดา
คนงานทั่วไป (งานโยธา)
โทรศัพท์ : 0844510153


นายธเนศ ประทา
พนักงานขับรถยต์กระเช้า(จ้างเหมาบริการ)
โทรศัพท์ : 0928910008
สายตรงผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด
นายวินัย พรหมสุรินทร์
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 35.172.165.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,529,236

ช่องทางการติดต่อ
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
แบบสำรวจการใช้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
บริการประชาชน
เว็บไซต์บริการ
เรื่องทั่วไป
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
223 หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
Tel : 09-1134-1923   Fax : -
Email : sakot_surin@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.