ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลสระขด "สระขุดพัฒนา  ชาวประชามีสุข"

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
คู่มือการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
งานนโยบายและแผน
กฏหมายและระเบียบ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย


  หน้าแรก     O10คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
O10คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
O10คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
     คู่มือการปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชนเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงาน การลา นักทรัพยากรบุคคลเปิดอ่าน
     คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกํากับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (นักพัฒนาชุมชน)เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการเปิดอ่าน
     คูู่มือมาตรฐานการผลิตน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด
นายวินัย พรหมสุรินทร์
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 1516 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 15 เมษายน 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 3.233.242.67
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,973,916

ช่องทางการติดต่อ
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
แบบสำรวจการใช้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
บริการประชาชน
เว็บไซต์บริการ
เรื่องทั่วไป
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
223 หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
Tel : 080-2103927   Fax : -
Email : sakot_surin@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.