ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลสระขด "สระขุดพัฒนา  ชาวประชามีสุข"

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
คู่มือการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
งานนโยบายและแผน
กฏหมายและระเบียบ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุดเป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลสระขุด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีทักษะพัฒนาอาชีพในการแปรรูปอาหาร  และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกในครอบครัวและให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ในชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนตำบลสระขุด เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาชีพในครั้งนี้ 11 หมู่บ้าน จำนวน 70 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
สายตรงผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด
นายวินัย พรหมสุรินทร์
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 2930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.80.4.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,520,455

ช่องทางการติดต่อ
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
แบบสำรวจการใช้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
บริการประชาชน
เว็บไซต์บริการ
เรื่องทั่วไป
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
223 หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
Tel : 09-1134-1923   Fax : -
Email : sakot_surin@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.