ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลสระขด "สระขุดพัฒนา  ชาวประชามีสุข"

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
คู่มือการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
งานนโยบายและแผน
กฏหมายและระเบียบ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย


  หน้าแรก     กองการศึกษา 

กองการศึกษา
กองการศึกษา  


นายสุรสิทธิ์ ฤทธิรณ
รองปลัดเทศบาลตำบลสระขุด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 086-4606591


(ตำแหน่งว่าง)
นักวิชาการศึกษา


นางสาวนงนุช แสงละออ
ครู
โทรศัพท์ : 0930823869


นางสอางค์ ทอนนุสะ
ครู
โทรศัพท์ : 0864835976


นางบัวพันธิ์ จิมไธสง
ครู
โทรศัพท์ : 0642049552


สายไหม ศรีนวล
ครู
โทรศัพท์ : 0885806128


มาลิณี เปนาละวัด
ครู
โทรศัพท์ : 0918288100


นางสาวอรทัย จันทบูลย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 0657109351


นางสาวสุภาวัลย์ ศรีนนชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0611715418


นางเสงี่ยม สหุนิล
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 0990705784


นางสมโภช สุขหนองบึง
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 093-4817019


นางสาวชวนพิศ ท่วมไธสง
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 0830812124


นางสาวทองเพียร ปะพะลา
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 0934408715


นางสาวสุนิสา มาลาล้ำ
ผุ้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 0956011702
สายตรงผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด
นายวินัย พรหมสุรินทร์
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 1516 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 15 เมษายน 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 3.233.242.67
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,974,281

ช่องทางการติดต่อ
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
แบบสำรวจการใช้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
บริการประชาชน
เว็บไซต์บริการ
เรื่องทั่วไป
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
223 หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
Tel : 080-2103927   Fax : -
Email : sakot_surin@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.