ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลสระขด "สระขุดพัฒนา  ชาวประชามีสุข"

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
คู่มือการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
งานนโยบายและแผน
กฏหมายและระเบียบ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางเนืองนิจ วิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 08-1790-3059


นางสาวพิชญอร เตรียมไธสง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ : 08-0149-5594


นางสาวอิสริยา สีลาวุธ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 08-7456-2418


ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวนิชนันท์ อานไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 0854132669


นางสาวปุณชรัสมิ์ ต่อลบรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานพัสดุ


นางสาวศิริวิมล ปัญญางาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0948709426


นายกานตพงษ์ เอื้อนไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 0832519978


นางสาวจันจิรา ชัยสงคราม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(จ้างเหมาบริการ)
โทรศัพท์ : 0652097730
สายตรงผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด
นายวินัย พรหมสุรินทร์
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 2930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.80.4.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,520,534

ช่องทางการติดต่อ
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
แบบสำรวจการใช้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
บริการประชาชน
เว็บไซต์บริการ
เรื่องทั่วไป
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
223 หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
Tel : 09-1134-1923   Fax : -
Email : sakot_surin@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.