ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลสระขด "สระขุดพัฒนา  ชาวประชามีสุข"

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
คู่มือการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
งานนโยบายและแผน
กฏหมายและระเบียบ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางสาวพิชญอร เตรียมไธสง
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 0801495594


นางสาวพิชญอร เตรียมไธสง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ : 08-0149-5594


นางสาวอิสริยา สีลาวุธ
นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : 08-7456-2418


ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวนิชนันท์ อานไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 0854132669


นางสาวปุณชรัสมิ์ ต่อลบรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานพัสดุ


นางสาวศิริวิมล ปัญญางาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0948709426


นายกานตพงษ์ เอื้อนไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 0832519978


นางสมภู ศรีเทศ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(จ้างเหมาบริการ)
โทรศัพท์ : 0652097730
สายตรงผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด
นายวินัย พรหมสุรินทร์
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 1516 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 15 เมษายน 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 3.233.242.67
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,974,242

ช่องทางการติดต่อ
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
แบบสำรวจการใช้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
บริการประชาชน
เว็บไซต์บริการ
เรื่องทั่วไป
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
223 หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
Tel : 080-2103927   Fax : -
Email : sakot_surin@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.